MitolojilerTürk Mitolojisi

Gazap Tanrıçası Hu Hanım

Gazap Tanrıçası Hu Hanım; Türk ve Altay mitolojilerinde Gazap Tanrıçası.

Ku Hanım veya Huğ (Kuğ) Hanım olarak da bilinir. Çok merhametsizdir. Çok şey bilir ama kötüye kullanır. Fitne çıkarır. Yeraltındaki kara suların en dibinde yaşar.

Kara tilki kılığına girebilir. Beşiği Ak Kaya’dır. Kayalardaki gözle görünmez kapılar sadece onun sesiyle açılır. Cinsel içerikli davranışları bulunur. Bilinmezler âlemini bilir. Demir Asa ile dolaşır.

Yeryüzünde kötülükler yapar. İnsanlar arasında huzursuzluk çıkarır. Sürekli olarak kötülük düşünür ve içinde kötülük olan insanlara musallat olup onları olumsuz davranışlarda bulunmaya iter.

Sözcük, çıplaklık ve beyazlık anlamları içerir. İsim kökeni olarak Ku (Hu) Ana (Kuğu Ana) ile de bağlantılı görünmektedir.

İlgili Makaleler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu