Dünya Tarihi

Platon Kimdir

Platon Kimdir

Platon, antik Yunan filozoflarından biridir ve Batı düşüncesinde büyük bir etkiye sahiptir. MÖ 427 yılında Atina’da doğmuş ve MÖ 347 yılında ölmüştür. İlk yıllarında aristokrat bir ailenin çocuğu olarak yetişen Platon, Sokrates‘in öğrencisi olmuştur.

Platon’un filozofluğu, gerçeği arama ve bilgiye ulaşma üzerine kuruludur. Ona göre, gerçek bilgi ancak akıl yoluyla elde edilebilir. Platon’un en önemli eserleri arasında “Devlet“, “Sokrates’in Savunması”, “Phaedo” ve “Symposium” bulunmaktadır.

Platon’un felsefesi, idealar teorisine dayanmaktadır. Ona göre, gerçek varlık, duyularla algılanamayan ideal formların dünyasında bulunmaktadır. Gerçekliğin altında yatan bu ideal formlara ulaşmak ise ancak akıl yoluyla mümkündür.

Platon’un felsefesi, Batı düşüncesinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Onun idealar teorisi, Hristiyan teolojisindeki Tanrı kavramı ve Descartes’in “cogito ergo sum” felsefesine ilham vermiştir. Platon’un etkisi, günümüzde de devam etmektedir ve onun düşünceleri, felsefe ve diğer disiplinler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Cogito Ergo Sum

Cogito ergo sum, Latince’de “düşünüyorum, öyleyse varım” anlamına gelir. Bu ifade, ünlü filozof Rene Descartes tarafından ortaya atılmıştır ve felsefi düşüncenin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilir. Descartes, insanın düşüncesi ve akıl yürütmesi sayesinde var olduğuna inanmıştır. Ona göre, insanın var olduğu tek gerçek, kendisinin farkında olmasıdır. Bu nedenle, düşünen bir varlık olduğumuz sürece var olduğumuzu kabul edebiliriz. Cogito ergo sum, Descartes’ın düşüncelerinin en önemli ifadesidir ve modern felsefenin temellerinden biri olarak kabul edilir.


Platon, ayrıca birçok ünlü öğrenci yetiştirmiştir. Bunlar arasında, Aristoteles, Euclid ve İskender’in öğretmeni olan Büyük İskender’in babası II. Philippus da bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Platon’un felsefesi, antik Yunan düşüncesinde ve Batı düşüncesinde önemli bir yere sahiptir. Onun idealar teorisi, günümüzde de etkisini sürdürmektedir ve felsefe ve diğer disiplinler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

İlgili Makaleler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu